Gå til hovedindhold

Nyt på AarhusArkivet

AarhusArkivet er Stadsarkivets arkivportal på nettet.
Her kan du se registreringer af tusindvis af arkivalier, der omfatter alt fra små private fotosamlinger til det store kommunearkiv.
AarhusArkivet bliver løbende opdateret med arkiver i alle størrelse og formater. Her kan du se en oversigt over nogle af de ting, der er kommet online den seneste måneds tid, hvilket blandt andet indbefatter et gammelt slægtsarkiv samt kloak og afvandingssager fra Vejlby-Risskov Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Gamle aarhusmotiver

  En samling af gamle Aarhusmotiver kan nu ses på AarhusArkivet. Billederne stammer fra en borger, der har haft billederne stående i et ringbind. Billederne er formodentligt primært fotokopier af gamle postkort. På Stadsarkivet arbejder vi stadig med at registrere og digitalisere billederne, og der vil derfor senere komme en pulje to.

  Billede: Havnearbejdere ved Varmestuens Kaffevogn på Aarhus Havn. Ukendt fotograf, ca. 1910, Aarhus Stadsarkiv.

  Se billederne på AarhusArkivet

   

  Fotos fra Christiansgades og Frydenlundskolerne

  Aarhus Stadsarkiv har modtaget en aflevering med skolearkiver fra Magistraten for Børn og Unge. Denne aflevering indeholdt bl.a. en del fotos fra Christiansgades Skole og dennes efterfølger Frydenlundskolen.

  Billederne er ikke digitaliseret, og skal derfor bestilles hjem til besigtigelse i studierummet. Registreringen af fotos kan ses her:

  Se registreringerne på AarhusArkivet

   

  Slægtsarkiv fra Weis-Benzon

  Stadsarkivet modtog i 2023 et slægtsarkiv fra Weis-Benzon-slægten, der havde stor indflydelse og betydning for byudviklingen i Aarhus i det 19 århundrede. Ernst Peter Weis, var født i Itzehoe 1776 og kom til Aarhus for at blive bylæge. Han blev stamfader til den aarhusianske Weis-familie, som bl.a. også tæller ejeren af Aarhus Mølle, Andreas Severin Weis. Weis-slægten blev på et tidspunkt gift ind i Bentzon-slægten, som har spillet en fremtrædende rolle indenfor musik, medicin og jura.

  Arkivet er omfattende, og der vil løbende blive lagt billeder og registreringer online.

  Billede: Povl Bentzon med sine tre døtre. Ukendt fotograf, ca. 1910, Aarhus Stadsarkiv.

  Se første del af arkivet på AarhusArkivet

   

  Jellebakkenskolens arkiv 

  Aarhus Stadsarkiv modtog i efteråret 2023 arkivet efter Jellebakkeskolen. Skolen åbnede i 1970, og ligger i den nordvestlige del af Vejlby. Skolen var fra begyndelsen en forsøgsskole med en alternativ og progressiv tilgang til såvel indretning og undervisningsform. Skoleinspektør Erik Wendelboe spillede fra begyndelsen en væsentlig rolle i udviklingen af skolen pædagogiske linje med modulundervisning og i selve den fysiske planlægning af skolens udformning. Det var en opgave, som arkitektfirmaet Sahl-Mortensen havde vundet.

  Skolens arkiv rummer derfor en væsentlig dokumentation af dansk skolehistorie fra 1970 og frem.

  Skolen har også fungeret som et lokalt kulturcenter i området med forskellige tilbud rettet mod børnefamilier.

  I forbindelse med en sammenlægning af Jellebakkeskolen og Vejlby Skole, som blev lukket i 2013, blev den nye sammenlægningsskole døbt Ellevangskolen, efter det kirkesogn som skolen er beliggende i.

  Se registreringen på AarhusArkivet

   

  Sager vedr. renovation, renholdning og forurening

  Stadsingeniørens Kontor håndterede i en længere årrække administrative sager på affaldsområdet i Aarhus Kommune. Det skete ofte i tæt samarbejde med Aarhus Amtskommune. Sagerne, som er afleveret til Aarhus Stadsarkiv, dækker perioden 1970-1992. I den periode skete der en stor udvikling af området. Et skærpet fokus på håndtering af forskellige affaldstyper – herunder ikke mindst farligt affald – samt afviklingen lossepladser er nogle af de områder, som kan studeres i sagerne.

  Se registreringen på AarhusArkivet

   

  Kort og tegninger

  Tekniske kort og tegninger fra blandt andet Riisvangen og Vorrevangen. Kortene stammer fra kommunens omfattende kortsamling, som Stadsarkivet løbende digitaliserer.

  Billede: Vorrevangen, arealer til høj bebyggelse. Stadsingeniørens Kontor, 1954, Aarhus Stadsarkiv.

  Se kortene på AarhusArkivet

   

  Kloak og afvandingssager fra Vejlby-Risskov Kommune

  Afvandingen og kloakeringen i Vejlby og Risskov kan nu studeres via en aflevering af materialer fra Aarhus Vand. Sagerne indeholder materialer vedr. spildevand-, afvandings- og kloakplaner og materialer vedr. uoverensstemmelser og retssager mellem interessent.  

  Materialerne var en del af Aarhus Vands arkiv, og sagerne indeholder akter fra 1912 til 1970.

  Se registreringen på AarhusArkivet

   

  Smartarkivering

  For ti år siden lancerede Aarhus Stadsarkiv selvbetjeningsløsningen www.SmartArkivering.dk, hvor du hjemme fra din egen computer kunne aflevere dine digitale filer til Stadsarkivet.

  Det sidste års tid har vi arbejdet på en ny version af SmartArkivering – denne gang i samarbejde med stadsarkiverne i Kolding og Aalborg. Nu er vi i Aarhus klar til at gå online, så du kan atter kan aflevere materiale til Stadsarkivet uden at skulle rejse dig fra sofaen.

  Nedenfor kan du se nogle tidligere afleveringer til arkivet gennem SmartArkivering.

   

  Gennem SmartArkivering har Ole Ryolf afleveret hundredvis af gode billeder til Stadsarkivet. Der er billeder fra barndommen på Christiansbjerg, fra havnen, livet i Gellerupparken i 1970’erne og meget mere.

  Billede: Udklædt fodboldhold til Tovshøjskolens indvielsesfest. Fotograf Ole Ryolf, 1976, Aarhus Stadsarkiv.

  Se Ole Ryolfs billeder på AarhusArkivet

   

  TDC, udsigt fra rådhustårnet og gaseksplosion på væddeløbsbanen er nogle af de ting, som Helle Højholt har dokumenteret og afleveret til Stadsarkivet gennem SmartArkivering.

  Billede: Vue over Park Allé. Fotograf Helle Højholt, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

  Se Helle Højholts billeder på AarhusArkivet

   

  Som flittig amatørfotograf har Arne Nyboe gennem årene dokumenteret alt fra collietræf på Rådhuspladsen til brand i Tropicana på Skt. Knuds Torv.

  Billede: Deltager i Marselisløbet løber hen ad Strandvejen. Fotograf Arne Nyboe, 1979, Aarhus Stadsarkiv.

  Se Arne Nyboes billeder på AarhusArkivet

   

  Fotografier fra arkivets husfotograf

  Ib Nicolajsen er frivillig ved Stadsarkivet som husfotograf. Ib tager løbende billeder, der kan bruges i diverse formidlingsprojekter og til at dokumentere byens udvikling. Ib afleverer løbende billeder til Stadsarkivet, og denne gang er det billeder fra den første torvedag på Ingerslevs Boulevard efter coronanedlukningen, der er blevet uploadet til AarhusArkivet.

  Billede: Første torvedag på Ingerslevs Boulevard efter coronanedlukningen. Fotograf Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv.

  Se billederne på AarhusArkivet

   

  Sidst opdateret: 22. januar 2024